Custom Search

Category Archives: Mitos

PANGULU BALANG PURBA DOLOK – TURI-TURIAN “PANGULU BALANG” SANGGAH SAPARI – Oleh: Simalungun Frame/Hotman Damanik     Neosimalungunjaya.com – Pangulu Balang atau Hulu Balang (Mother Stone) merupakan salah satu legenda dari Tanoh Simalungun, Tanah Simalungun. Keberadaannya banyak ditemukan di berbagai daerah di Simalungun. Disebutkan fungsinya adalah sebagai Patung Pelindung Desa/Kampung yang dipahat atau terbuat dari Selengkapnya . . .

PARTINGKIAN BANDAR HANOPAN (PBH)  Oleh: Limantina Sihaloho Text reconstructed from oral tradition: (Foto Datu Bolon – hanya ilustrasi, sumber: google) Marbarung-barung ma nabasaia Pangultop-ultop di lambung ni tualang di biding ni Bah Potani. Sanggah mangultop ia, ibogei ma sorani pangian ni bah ai mardilo-dilo: “Honong ma abang,” nini. “Mabiar ahu,” nini, ai lang pande marlanguy ia Selengkapnya . . .

KISAH TORAPANGIOU BERTEMU JODOHNYA, DAYANG HAREIHAREI (Bagian Kedua: Kisah Torapangiou) Oleh: Tuan Subirman Damanik/Sidukkap Naburuk 23 September 2016 Torapangiou (Tora) sigomgomi Dolog Batu Takkas, barbarni Tobang, Bolon malojang jambulanni Pusukbuhiton usih Taratinggi pakon harehare akkulani haganup mar ambulu. Hasomalanni mangossop hombun pakon marjirisjiris hun pakpak ni dolog Batu Takkas, hinorhonni hasomalan ni masursur do ganupan Selengkapnya . . .

CERITA GANJANG KATEAS BERBAHASA SIMALUNGUN DAN INDONESIA Mitos Ketika Zaman para Raksasa dari Kabupaten Simalungun/Suku Simalungun yang Sarat Akan Makna   Oleh: Bapa Sidukkap Naburuk 20 Juli 2016 (Alih bahasa: Jasahdin Saragih/Jay Saragih)     Nabasa ia dongma 4 marsanina: sikahanan namargoran Ganjang Kateas goran legan ni si Imbou Bolon, goran sondahan on aima DOLOG Selengkapnya . . .

Salah Satu Versi Asal-usul Manusia Dari Tanoh Simalungun Oleh: Pdt. Juandaha Raya Purba 15 Desember 2010 Orang Simalungun sejak dulu sudah hidup dalam kebiasaan mitologis dan cukup beragam. Sayangnya tradisi ini nyaris punah akibat penetrasi zending yang mengharamkan segala sesuatu yang berbau “heiden”. Kalau orang Toba mempunyai mitos Siraja Batak turun dari langit di Pusuk Selengkapnya . . .

Cerita Rakyat Suku Simalungun yang Sangat Melekat di Hati Orang Simalungun   Oleh: Jasahdin Saragih/Jay Saragih (Cerita Rakyat Simalungun) Neosimalungunjaya.com – Pada zaman dahulu ada satu kerajaan yang kaya dan makmur dipimpin seorang Raja yang bijaksana dan adil bernama Anggarajim. Ibukota kerajaan berada  berada di dataran yang dibentengi jajaran gunung gunung yang ditumbuhi pohon pohon Selengkapnya . . .

Neosimalungunjaya.com

CERITA RAKYAT SUKU SIMALUNGUN: GANJANG KATEAS – BERBAHASA SIMALUNGUN (Bagian Pertama: Kisah Ganjang Kateas)   Oleh: Bapa Sidukkap Naburuk 20 Juli 2016      Nabasa ia dongma 4 marsanina: sikahanan namargoran Ganjang Kateas goran legan ni si Imbou Bolon, goran sondahan on aima DOLOG SIMBOLON. Nahei (Kateas) ni ganjang tumang akkulani jolpok usih songon akkulani Selengkapnya . . .