Custom Search

Tag Archives: Sinaga Simalungun

ASAL-USUL TUAN HOJONG HATARAN (BERKEDUDUKAN DI PAMATANG DJORLANG HATARAN) Oleh: Lettu (Purn.) Toean Moesa Sinaga Nadihojong Hataran (Sumber: facebook…) Hatta, maka adalah seorang bernama Tuan Hojong Hataran jang datangnja dari Pulau Djawa ke Tanah Atjeh dengan maksud hendak menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan kepandaianja pula di Pulau Sumatera. Sesudah beberapa bulan tinggal Selengkapnya . . .