Custom Search

Tag Archives: Partingkian Bandar Hanopan

PARTINGKIAN BANDAR HANOPAN (PBH)  Oleh: Limantina Sihaloho Text reconstructed from oral tradition: (Foto Datu Bolon – hanya ilustrasi, sumber: google) Marbarung-barung ma nabasaia Pangultop-ultop di lambung ni tualang di biding ni Bah Potani. Sanggah mangultop ia, ibogei ma sorani pangian ni bah ai mardilo-dilo: “Honong ma abang,” nini. “Mabiar ahu,” nini, ai lang pande marlanguy ia Selengkapnya . . .